AC-BOX

AC-BOX

  • Тегло: 80 кг
  • До 13 kW охладителна мощност
  • Размери: 350 x 720 x 970 мм (Широчина x Дължина x Височина)

Производител: Viessman

AC-BOX

AC-Box свързва ефективно отопляването и охлаждането

AC-Box на Viessmann свързва „active cooling“ и „natural cooling“ в термопомпените системи и ги прави по-функционални и по-комфортни. В зависимост от желаната стайна температура системата превключва автоматично. Ако има нужда от малка охладителна мощнист, достатъчно е да се включи естественото охлаждане. Ако това охлаждане се окаже недостатъчно се включва и активното охлаждане.

Охлаждане чрез спестяване

При „natural cooling“ компресорът на термопомпата не работи. Само помпите на солния разтвор и отоплителния кръг работят и използват разликите между температурата в помещенията и външната температура на замята или подпочвените води. Така помещенията се охлаждат изключително изгодно.

Останете сool, когато навън е наистина горещо

При „active cooling“ компресорът работи, но не за отопление. Управлението с помоща на AC-Box обръща функционалността на входовете и изходите и така отвежда топлината активно от сградата към сондажа. Сега в отоплителната система циркулира охладена вода, при нужда с температура до седем градуса.

Използване на отведената енергия

Изведената топлина от помещенията може директно да се използва. Например за загряване на битовата вода или за затопляне на вода в басейн. Така могат да се свържат изключително ефективно охладителна и отоплителна функция.

Предимствата в един поглед:

  • Комбинация от „активно охлаждане“ и енергоспестяващо „естествено охлаждане“
  • Постоянна висока охладителна мощност
  • Управление чрез управлението на термопомпата
  • Оползотворяване на акумулираната през лятото (охладителния период) топлина през следващия отоплителен сезон