NC-BOX

NC-BOX

  • До 5 kW охладителна мощност
  • Размери: 580 x 520 x 420 мм (Широчина x Дължина x Височина)
  • Тегло: 25 кг

Производител: Viessman

NC-BOX

С NC-Box енергоспестяващо и изгодно охлаждане

NC-Box на Viessmann дава охладителната функция на термопомпата по най-естествения начин. Това става съвсем лесно. В горещи летни дни температурата в къщата е по-висока от температурата на почвата или на подпочвените води. Управлението на термопомпата включва тогава на режим „natural cooling“ и използва земята и подпочвените води, за да отведе топлината от помещенията.

Спестяване при охлаждане

Функцията „natural cooling“ не използва цялата техника на термопомпата. Освен управлението и циркулационните помпи другите функции на термопомпата остават изключени. Това означава, че има много малко потребление на ток. Това прави „natural cooling“ един изключително енергоспестяващ и изгоден метод за охлаждане на сградата.

Всичко в едно за прохладни дни

В „natural cooling“-Box на Viessmann всички компоненти са предварително монтирани. Така топлоизолираната кутия е не само компактна с малките си размери, а и изключително бързо може да се монтира.

С или без смесител

„natural cooling“-Box може да бъде доставена в два варианта на своето оборудване според нуждите – с или без смесител. Интегрираният смесител позволява непрекъснат режим на работа без да достигаме точката на оросяване.

Предимствата в един поглед:

  • Лесен и изгоден монтаж, тъй като всички компоненти са предварително монтирани
  • Външна изолация предотвратява образуването на кондензна вода
  • Интегриран смесител осъществява непрекъсната работа без да достигаме точката на оросяване