Комбинирана горелка газонафтова     NOVANTA [480 ÷ 4.100 kW] HR91A HR92A HR93A

Комбинирана горелка газонафтова     NOVANTA [480 ÷ 4.100 kW] HR91A HR92A HR93A

  • електронно или механично регулиране
  • кислородна сонда за наблюдение и оптимизиране на процеса на горене

Комбинирана горелка газонафтова     NOVANTA [480 ÷ 4.100 kW] HR91A HR92A HR93A

 

Произвеждат се в режим на работа прогресивен и модулиращ. Комбинираните горелки от серията NOVANTA  са  средно големи горелки, диапазонът варира от 480 kW до 4.100 kW. Както всички други модели с две горива, те са проектирани да работят с  две различни горива поотделно. За работа с дизелово гориво има  отделна верига за двигателя на маслената помпа; това означава, че двигателят на маслената помпа не работи, когато горелката работи на природен газ.

Те са оборудвани с високоефективна горивна глава, проектирана да постигне максимална ефективност при работа на природен газ; горивната глава е оборудвана и с байпас дюза, която с помощта на регулатор на налягането може да достигне съотношение 1: 3.

На таблото на контролния панел е отпечатана  мимична диаграма с неонови лампи, която показва различните етапи на работата на горелката. Горелката е с монтирана UV фотоклетка за контрол на пламъка по време на работа. Допълнително може да бъде поръчано следното оборудване:

  • електронно или механично регулиране
  • кислородна сонда за наблюдение и оптимизиране на процеса на горене

вградени или отделно монтирани (стенни или конзолни) контролни табла