ГАЗОВА ГОРЕЛКА NOVANTA-CINQUECENTO LOW NOX [KW 288 ÷ 5800]

Газова горелка NOVANTA-CINQUECENTO LOW NOX [KW 288 ÷ 5800]

  • В котлите с реверсивна камера е необходимо да се използва специална горивна глава, за да се осигури постепенното разпростиране на пламъка по цялата дължина на горивната камера.

Газова горелка NOVANTA-CINQUECENTO LOW NOX [KW 288 ÷ 5800]

Целта на изследователския проект е да се разработи гама от горелки с ниско въздействие върху околната среда, оборудвани със специална горивна глава, което позволява отделяне на емисии, съответстващи на най-ниските стойности, изисквани от европейските директиви.

По време на проучването и разработването на горивната глава имахме една цел: да създадем и произведем обикновен продукт с максимална оперативна ефективност по време на работа с котли с реверсивна камера.
Общоприето е, че за този тип горивна камера е по-трудно да се постигнат ниски стойности на емисиите нитроген оксид (NOx) .

Това е постигнато чрез подходящ контрол на скоростта и посоката на въздушния поток.

Горелките с горивна глава с ниски емисии също така изискват прецизен контрол на въздушния поток, за да се оптимизира сместа от въздуха за горене и горивото.
Тези горелки включват всички изброени по-горе параметри, в резултат на серия от продукти, които предлагат това, което ние вярваме, че е най-ниското възможно ниво на вредните Nox емисии.

LOW NOX [KW 288 ÷ 5800] схема

РАБОТНИ КРИВИ:

LOW NOX [KW 288 ÷ 5800] схемаLOW NOX [KW 288 ÷ 5800] схема