Комбинирана горелка газонафтова CINQUECENTO – MILLE VS [kW 770 ÷ 13000]  HR515…VS HR525…VS HR1040…VS

Комбинирана горелка газонафтова CINQUECENTO – MILLE VS [kW 770 ÷ 13000]  HR515…VS HR525…VS HR1040…VS

  • Горелката е с UV фотоклетка за контрол на пламъка по време на работа.
  • Има отделен кръг за маслена помпа, което означава, че двигателят на маслената помпа не работи, когато горелката работи на природен газ.

Комбинирана горелка газонафтова CINQUECENTO – MILLE VS [kW 770 ÷ 13000]  HR515…VS HR525…VS HR1040…VS

Произвеждат се в режим на работа прогресивен и модулиращ. Комбинираните горелки от серията CINQUECENTO са  средно големи горелки, диапазонът варира от 770 kW до 13000kW. Както всички други модели с две горива, те са проектирани да работят с  две различни горива поотделно. За работа с дизелово гориво има  отделна верига за двигателя на маслената помпа; това означава, че двигателят на маслената помпа не работи, когато горелката работи на природен газ.

Те са оборудвани с високоефективна горивна глава, проектирана да постигне максимална ефективност при работа на природен газ; горивната глава е оборудвана и с байпас дюза, която с помощта на регулатор на налягането може да достигне съотношение 1: 3.

На таблото на контролния панел е отпечатана  мимична диаграма с неонови лампи, която показва различните етапи на работата на горелката. Горелката е с монтирана UV фотоклетка за контрол на пламъка по време на работа.
Горелките от серията „VS“ са оборудвани с глави с многократно изгаряне за да се постигне по-къс пламък.
За разлика от другите горелки, предлагани на пазара днес, тези горелки са проектирани с четири горивни глави за създаване на „мек“ и компактен пламък, при което топлинната енергия, съдържаща се в пламъка, се разпределя по-добре в цялата горивна камера.
Тази функция позволява използването на горелката в котли с много къси горивни камери.

Допълнително може да бъде поръчано следното оборудване:

  • електронно или механично регулиране
  • кислородна сонда за наблюдение и оптимизиране на процеса на горене
  • вградени или отделно монтирани (стенни или конзолни) контролни табла