Комбинирана горелка газонафтова  MILLE [kW 2550 ÷ 13.000]  HR1025 HR1030 HR1040

Комбинирана горелка газонафтова  MILLE [kW 2550 ÷ 13.000]  HR1025 HR1030 HR1040

  • Лесна поддръжка.
  • Горелката се произвежда в прогресивен и модулиращ режим на работа
  • Голям  диапазон  комбинирани горелки LOW NOx газ/нафта (до 13.000 kW).

Комбинирана горелка газонафтова  MILLE [kW 2550 ÷ 13.000]  HR1025 HR1030 HR1040

Горелките HR1000 представляват следващата по-голяма версия на всички комбинирани горелки (газонафтови) (до 13.000 kW). Тези горелки са изработени  с твърд алуминиев корпус и намират приложение както при промишлени, така и при обществените потребители (болници, университети и др.)

Възможността да се използват и двете горива поотделно, управляемостта и лесната поддръжка, въпреки големите си размери, правят този продукт наистина специален. Тази горелка се произвежда в в прогресивен и  модулиращ режим на работа.

Според конкретните изисквания на клиентите към горелките имаме възможност да монтираме различни електрически табла за управление – например тип дистанционна конзола, тип шкаф или тип стенни панели. Освен това, освен механичната гърбица, електронната система е подходяща за оптимизиране на ефективността чрез пълен контрол на стойността на O2 на всеки етап.

Електронна настройка (по избор)