MCE СЕРИЯ

MCE Серия

  • Изпарителен кондензатор
  • 27 възможни модела
  • Мощност от 100 до 1000 kW
Производител: MITA

MCE Серия

Разполага с изпарителен кондензатор.