Комбинирана горелка газонафтова CINQUECENTO [kW 600 ÷ 8.000]  HR512A HR515A HR520A HR525A

Комбинирана горелка газ-нафта CINQUECENTO LOW NOX [KW 100000 ÷ 0]

  • Серията Cinquecento се предлага се в два варианта за прогресивна или модулираща работа, комбинирано гориво с природен газ/нафта.
  • Тя представлява кулминацията на нашия опит в областта на горенето в средна до висока производителност.

Комбинирана горелка газонафтова CINQUECENTO [kW 600 ÷ 8.000]  HR512A HR515A HR520A HR525A

Произвеждат се в режим на работа прогресивен и модулиращ. Комбинираните горелки от серията CINQUECENTO са  средно големи горелки, диапазонът варира от 600 kW до 8000 kW. Както всички други модели с две горива, те са проектирани да работят с  две различни горива поотделно. За работа с дизелово гориво има  отделна верига за двигателя на маслената помпа; това означава, че двигателят на маслената помпа не работи, когато горелката работи на природен газ.

Те са оборудвани с високоефективна горивна глава, проектирана да постигне максимална ефективност при работа на природен газ; горивната глава е оборудвана и с байпас дюза, която с помощта на регулатор на налягането може да достигне съотношение 1: 3.

На таблото на контролния панел е отпечатана  мимична диаграма с неонови лампи, която показва различните етапи на работата на горелката. Горелката е с монтирана UV фотоклетка за контрол на пламъка по време на работа. Допълнително може да бъде поръчано следното оборудване:

  • електронно или механично регулиране
  • кислородна сонда за наблюдение и оптимизиране на процеса на горене
  • вградени или отделно монтирани (стенни или конзолни) контролни табла