ТРЪБНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ СЕРИЯ EDX

Тръбни излъчватели серия EDX

  • Захранващо налягане: 25-50 mbar
  • Присъединителен размер: ½”
  • Диаметър на комина 100 мм
  • Електрическо захранване: 1P-220V 50Hz160W

Тръбни излъчватели серия EDX

Радиантният газов излъчвател, който се сравнява с ефикасността на слънцето чрез генериране на радиантна енергия, която се преобразува в топлина когато се абсорбира от обекти по пътя си. Той загрява повърхности, създава комфорт дори когато е изложен на течение и трудни за отопление места. Веднъж инфрачервената енергия абсорбирана от пода, машините, състава и хората, той лесно се разпространява и затопля околният въздух.

Моделът EDX40-100 е с производителност 30kW и обикновено се монтира на по високо от 3.96m от нивото на пода. Идеален е за отопление на фабрики, складове, конферентни и спортни зали. Излъчвателите могат да бъдат монтирани поединично или като част от система.

Характеристики:

  • Уникалната горелка RE-VERBER-RAYосигурява по-доброто разпределение на топлина по дължината на излъчвателя.
  • CE маркировка EN 416-1 и AGA certified.
  • 220V електронно запалване и система за безопасност на пламъка.
  • По-ниски разходи за монтаж чрез компактен дизайн на излъчвателя – – може да бъде монтиран с димоотвод или без димоотвод.
  • Здрави некорозийни материали в конструкцията на излъчвателя.

Типове газ: природен, пропан, пропан-бутан
* Зависи от конкретно проектно решение
Възможни са U, L, W конфигурации и модулно свързване на излъчватели

shema-EDX

*Високоефективни алуминиеви рефлектори се използват за директно нагряване на необходимите области.