ТЕРМОПОМПА VITOCAL 350-G КАСКАДА

Термопомпа VITOCAL 350-G Каскада

  • Висок комфорт на битова топла вода
  • Възможност за температура на водата в бойлера повече от 60 °C
  • Целогодишно висока ефективност във всеки един работен момент чрез иновативната RCD-система

Производител: Viessman

Термопомпа VITOCAL 350-G Каскада

 

Топлина от почвата (сонда):                                                  Топлина от подпочвени води:

1=Термопомпа Vitocal/ 2=Бойлер/ 3=Буфер                            1=Термопомпа Vitocal/ 2=Бойлер/ 3= Буфер

 

За голям комфорт на битова топла вода в едно- и двуфамилни къщи

Новата термопомпа Vitocal 350-G е специално разработена за подгряване на битова вода. С температура на подаващата линия от 70 °C термопомпата може също да бъде решение и при модернизиране. С Vitocal 350-G могат да се достигнат температури повече от 60 °C на битовата вода.

Комплексно оборудване с комуникативно управление Vitotronic 200

Добре изолираната конструкция на уреда е причината за тихата работа на термопомпата. Оборудвана е с лесно за обслужване управление Vitotronic 200, даващо възможност за енергийно балансиране, както и осъществява комуникация чрез LON модул.

Ниски експлоатационни разходи

Иновативната RCD-система (непрекъснато регулиране на кръга) гарантира висока ефективност във всеки един работен момент. Използването на електронен експанзионен вентил и високо ефективни помпи (Typ BWC) допринасят за допълнителното спестяване на разходи при работата на термопомпата.

Предимствата в един поглед:

  • Изключително тиха работа < 42 dB(A) чрез оптимираната конструкция на уреда
  • Управление Vitotronic 200 с енергийно балансиране