ТЕРМОПОМПА VITOCAL 350-A

Термопомпа VITOCAL 350-A

  • Температура на битовата вода според изпълнението на термопомпата е до 55 °C
  • Външен или вътрешен монтаж със съответните необходими принадлежности
  • С интегрирано енергийно балансиране

Производител: Viessman

Термопомпа VITOCAL 350-A

Най-подходяща при модернизиране

Термопомпата въздух-вода Vitocal 350-A с отоплителна мощност от 10,6 до 18,5 kW е особено подходяща при модернизиране. Чрез разработеното от Viessmann байпасно впръскване на горещи пари в режим на компресиране се достигат температури на подаващата линия до 65 °C – възможно и при зимни външни температури. Поради тази причина термопомпите въздух-вода могат успешно да се използват в стари отоплителни инсталации с радиатори.

Управлението Vitotronic 200 на термопомпата Vitocal 350-A притежава интегрирана каскадна функция. Така в сгради с по-голяма топлинна нужда могат да се инсталират до четири термопомпи въздух-вода в каскада. По този начин се достигат мощности до 74 kW.

Термопомпи въздух-вода с висока ефективност

Електронният експанзионен вентил и RCD-системата са причината за високата ефективност на Vitocal 350-A през цялата година. Термопомпата въздух-вода Vitocal 350-A е с висока стойност на коефициента на преобразуване 3,6 (по EN 14511 при въздух 2 °C/вода 35 °C), това води до високо годишно работно число и ниски експлоатационни разходи.

Спестяване на място чрез възможността за външен монтаж

Vitocal 350-A може по избор да се монтира в или извън къщата. Тристепенният вентилатор работи изключително безшумно. Към това оптимираният въздушен поток и изолираният корпус правят Vitocal 350-A много тиха. В нощен режим с намаляването на оборотите се редуцират допълнително емисиите на шум.

Идеални при модернизиране

С термопомпата въздух-вода Vitocal 350-A постигате модернизиране на отоплителната инсталация съвсем лесно. Чрез байпасното впръскване на горещи пари в режим на компресиране се достигат температури на подаващата линия до 65 °C. Идеално за по-стари инсталации с радиатори. Термопомпата отнема топлината на околния въздух без да има нужда пробивни работи за земни сонди.

Висок комфорт на топла битова вода

Високите температури на подаващата линия според изпълнението могат да осигурят до 55 °C температура в бойлера. Така термопомпите Vitocal 350-A осигуряват висок комфорт на битова топла вода. Високата температура на подаващата линия от 65 °C термопомпата Vitocal 350-A постига и при температура на външния въздух от – 10 °C.

RCD-системата гарантира ефективна работа

RCD-система интегрирана във Vitocal 350-A за непрекъснато наблюдение на кръга. Заедно с експанзионния вентил се постига висока ефективност във всеки един работен момент. Запаметяването на важни работни параметри могат да се отчитат при нужда за диагнози, оптимизации, енергийно балансиране и пресмятане на годишното работно число.

Предимства в един поглед:

  • Термопомпа въздух-вода, моновалентна с отоплителна мощност от 10,6 до 18,5 kW за отопление и подгряване на битова вода
  • Особено подходяща при модернизиране (също и при налични радиатори) с температура на подаващата линия 65 °C при зимна външна температура
  • Ниски експлоатационни разходи благодарение на високата COP-стойност (COP = коефициент на преобразуване) по EN 14511 до 3,6 (въздух 2 °C/вода 35 °C)
  • Целогодишно висока ефективност във всеки един работен момент и малки разходи на енергия за работата на термопомпата благодарение на иновативната RCD-система за диагностика (Refrigerant Cycle Diagnostic System) във връзка и с електронния експанзионен вентил
  • Нисък шум при работа на вентилатора и оптимираната конструкция на уреда, както и намалени обороти при работа през нощта
  • Лесно за обслужване управление Vitotronic 200 с възможност за връзка към дистанционно наблюдение и управление чрез връзка към Vitocom 100/300, както и каскадна функция при свързването до четири термопомпи
  • По избор с високоефективна помпа за отоплителния кръг при Vitocal 350-A (вътрешен монтаж)