ТЕРМАЛЕН ДЕАЕРАТОР

Термален деаератор

 • До 50.000 lt
 • До 1 bar
 • До 110 oC

Производител: Proodos

Термален деаератор

Характерни особености:

 •  Под налягане или само с атмосферното налягане
 •  Хоризонтална или вертикална ориентация
 •  Избягване окислението на парните тръби
 •  В комплект със станция за регулиране на парата, с оборудване за контрол на парата, кондензата и омекотяване на водата
 •  Възможност за монтаж на стоманена рамка на подходяща  височина, или за  работа с помпи NPSH
 • Готово монтирана компактна система с цялото оборудване
 • Отлична топлоизолация за минимални загуби
 •  Напълно автоматична работа