Комбинирана горелка газонафтова   TECNOPRESS [kW 65 ÷ 2.050]  HP20 HP30 HP60 HP65 HP72 HR75A

Комбинирана горелка газонафтова   TECNOPRESS [kW 65 ÷ 2.050]

·         Тези горелки се характеризират със „спирална“ линия, типична за серия TECNOPRESS.
·         Те са подходящи както за големи,  така и за малки мощности до 2050 kw.

Комбинирана горелка газонафтова   TECNOPRESS [kW 65 ÷ 2.050]  HP20 HP30 HP60 HP65 HP72 HR75A

Тези горелки се характеризират със „спирална“ линия, характерна за серията TECNOPRESS. Подходящи са както за големи, така и за малки мощности, диапазонът варира от 85 kW до 2050 kW. Освен това те са с регулируема горивна глава, която допринася за добрите резултати  при работа и с двете горива.

На таблото на контролния панел е отпечатана  мимична диаграма с неонови лампи, която показва различните етапи на работата на горелката.

Както всички други модели, те могат да работят със стандартна и дълга горивна тръба. Ако горивната тръба е по-къса от стандартната, може да се монтира спайсер за регулиране на дължината ѝ.

Всички устройства за регулиране и настройка са прости и практични и за двете горива благодарение на висококачествени механизми. Електронна настройка (по избор)