КОТЕЛ ЗА ПЕЛЕТИ FACI

Котел за пелети FACI

  • Във воден котел, пътят на дима от горивната камера към комина, се осъществява чрез трипътен канал с максимум обмен на толинна енергия с с вътрешните стени на генератора.
  • Котелът е създаден съгласно нормата ISPESL която в момента в сила и е произведен изцяло от висококачествена сертифицирана стомана и е покрит с изолационен материал със силикон с високо качество.

Котел за пелети FACI

Важна част от производството на енергия се използва за домашна употреба, за отопляването на обстановката в дома, на вода, за функциониране на осветлението и домашните електроуреди.
От енергията използвана в домакинствата, 79% се използва за отопление, 15 % за топла вода, останалата част се използва за електрическите уреди и осветлението.
Икономията на енергия не означава нарушаването на вашия комфорт, означава да имате същия комфорт при по-рационално и икономично използване на енергията.
Икономията на всяка енергия, осъществена в дома, всяка по ниска консумация на гориво автоматично се превръща в икономическо спестяване.
При използването на алтернативно гориво като черупки от орехи, маслинени остатъци, черупки от фъстъци, чамови остатъци, бадемови черупки или пелети, котлите на ФАЧИ позволяват за направите повече от 80 % икономии.
Още повече че котлите позволяват използването на дърва, въглища и чрез настройването на горелката може също да се използват горива като природен газ, метан или пропан бутан.
Всяко гориво в зависимост от неговото естество и начина му на изгаряне ще бъде замърсяващо околната среда или не.
Замърсяване в нашия случай означава превишаването на отделените емисии от съществуващите норми за всяко специфично гориво.

Описание на котела:
A. Горна врата: от стомана с покритие от изолационен материал
B. Аналогичен или дигитален панел, чрез който е възможно да се правят всички необходими настройки за работа
C. Индикатор за конусен колектор
D. Отвеждаща тръба за вторичен въздух: тръгва от центробежния вентилатор
E. Горелка: двоен шнек
F. Конусен колектор: за съхранение на горивния материал, снабден с решето за отделяне на по-големите частици
G. Мотор и Редуктор
H. Долна врата: от стомана с покритие от изолационен материал
I. Отвор за наблюдение и контрол на пламъка
L. Бутон за отваряне и затваряне на вратите
M. Основа, в която се намира горивната камера, изработена от листова стомана, там се намира камината с горелката с блок от чугун с формата на пръстен и е свързан с основните водещи тръби
N. Захранващ вход 220v с предпазна кутия
O. Конектор за изхода на шнека и вентилатора
P. Конектор за външния термостат и таймера
Q. Конектор за циркулационния изход

Схема котел за пелети
Схема котел за пелети

Схема котел за пелети

Схема котел за пелети