КОТЕЛ ЗА ПЕЛЕТИ ARCA GRA 20

Котел за пелети ARCA GRA 20

Модулиращата система за подаване на пелети към горелката позволява максимална икономия.

Производител: Arca

Котел за пелети ARCA GRA 20

Позволява използването на точно толкова гориво, колкото е необходимо в текущия момент.