Комбинирана горелка газонафтова    MINIFLAM [kW 35 ÷ 200] HS5 HS10 HS18  Low NOx Class   2  

Комбинирана горелка газонафтова    MINIFLAM [kW 35 ÷ 200] HS5 HS10 HS18  Low NOx Class   2  

  • максимална ефективност
  • напълно съвместими за работа с газ и течни горива
  • смяната на горивото се прави с електрически превключвател, който задейства горелката да извършва контролирано изключване.

Комбинирана горелка газонафтова    MINIFLAM [kW 35 ÷ 200] HS5 HS10 HS18  Low NOx Class   2  

Тази малка производствена серия може да работи както с газ, така и с нафта в зависимост от наличното гориво.

Проектирани са с механизми с максимална ефективност и са напълно съвместими за работа с газ и течни горива; смяната на горивото се прави с електрически превключвател, който задейства горелката да извършва контролирано изключване.

Високопроизводителната горивна помпа се задвижва от отделен двигател, работещ само когато е избрано гориво нафта.

Благодарение на малките си размери, поддръжката на тази серия е бърза и лесна. Характеристика на горелката: корпус от лят алуминий, капакът се сваля лесно, решетката на входа за въздух предотвратява навлизането на чужди предмети във вентилатора. Горивната глава се регулира с градуиран винт.