КЕРАМИЧНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ СЕРИЯ RV

Керамични излъчватели серия RV

  • Характерно за отоплителя е напълно автоматичното му запалване и системата му за контрол.
  • Ако пламъкът не е стабилизиран, искрата прекъсва сред няколко секунди и газовият вентил се затваря.

Керамични излъчватели серия RV

ГАЗОВИТЕ КЕРАМИЧНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ отблизо 50 години са ефикасна и комфортна алтернатива на конвенционалните отоплителни системи.
Инфрачервените газови излъчватели са атмосферно работещи керамични горелки. Те, както слънцето, генерират топлинни лъчи, които се абсорбират от хора и оборудване. Този уред без комин, запалван с газ и отопляващ отгоре е проектиран за употреба в индустриални и търговски сгради като складове, производствени халета, хангари за самолети, сервизни гаражи , чакални, гари и др.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Характерно за отоплителя е напълно автоматичното му запалване и системата му за контрол. Когато е захранен с електричество газовите вентили са отворени и позволяват газта да навлезе в горелката. Образува се искра при запалителния електрод и тя се използва за запалване на газа.
Електродите също имат монитор за пламъка. Когато пламъкът се стабилизира и образуването на искри престане, отоплителя започва нормална работа.
Ако пламъкът не е стабилизиран, искрата прекъсва сред няколко секунди и газовият вентил се затваря. Отоплителят се блокира и не прави повече проби за запалване. Електрическото захранване на отоплителя трябва да бъде изключено и да се включи отново преди да бъде направен следващият опит за запалване.

МАКСИМАЛНО ВХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ
20 mbar за природен газ
37 mbar за пропан бутан
Регулаторът за налягането на газа е фабрично настроен за следните работни налягания:
15 mbar за природен газ
25 mbar за пропан бутан

ОСНОВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

shema-RV

Захранващо налягане: 25-50 mbar
Присъединителен размер: 1/2″
Електрическо захранване: 1Р – 220V 50Hz 110W
Типове газ: природен, пропан, пропан бутан
*Зависи от конкретно проектно решение.

 

shema-RV