ИНФРАЧЕРВЕНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ СЕРИЯ VARIOMAX

Инфрачервени излъчватели серия VARIOMAX

  • За търговска и индустриална употреба в закрити пространства.
  • Висококачествен продукт с изпълнение в два варианта (6 kW и 12 kW).
  • Горивната камера, блока за управление и газовият тракт са защитени във всеки възможен всеки случай.

Производител: GoGaS

Инфрачервени излъчватели серия VARIOMAX

Излъчвателите GoGaS VARIOMAX с висок интензитет са проектирани да бъдат използвани за търговска и индустриална употреба в закрити пространства. Уредите трябва да бъдат защитени от намокряне с вода. Изисква се подходяща вентилация на помещенията, в съответствие с местните стандарти. Европейските стандарти изискват принудително задвижен въздух от 10 m3 за инсталиран kWh.

Технология
Излъчвателите VARIOMAX са висококачествен продукт с изпълнение в два варианта (6 kW и 12 kW). Модерна горелка инжектор дава възможност за едностепенна или двустепенна работа. Двустепенната работа се постига с помощта на двойна дюза (100% при пълно натоварване / 50% за половин зареждане при постоянно налягане на колектора). Специална двуслойна отразителна решетка осигурява стабилна работа във ветровити условия и увеличава лъчистата ефективност.

Контрол
Излъчвателите VARIOMAX могат да работят като едностепенен и двустепенен нагревател. За двустепенните нагреватели двойна дюза позволява двустепенното регулиране при постоянно налягане на газа. Газовият поток се контролира посредством промяна размера на отвора на дюзата.

shema-1-variomax

Технически характеристики

shema-2-variomaxshema-3-variomax