ГАЗОВА ГОРЕЛКА TECNOPRESS [KW 160 ÷ 2300]

Газова горелка TECNOPRESS [KW 160 ÷ 2300]

  • Подходящи както за котли с високо налягане в горивната камера, така и за такива с отрицателно налягане.

Газова горелка TECNOPRESS [KW 160 ÷ 2300]

Горелките TEHNOPRESS покриват широк спектър от котли от 65 до 2300 kW и са подходящи както за котли с високо налягане в горивната камера, така и за такива с отрицателно налягане. Тази серия представя най-високото измерение на нашия опит с газовите горелки. Горивната глава „с форма на камбана” осигурява пламък с най-висока ефективност. Практически добре решеният въпрос с всички устройства за настройка и процедури по лесна поддръжка, както и доброто съотношение между качество и цена прави този продукт конкурентноспособен.

За ефективно горене и добро смесване на газ и въздух, позицията на горивната глава може да бъде променяна напред и назад посредством настройващ винт. Като добавка,чрез палци за настройка,задвижвани от сервомотор,се осигурява плавно преминаване от минимална към максимална мощност и обратно.

Електрическото окабеляване е извършено с предварително поставени свръзки върху табло отвътре на контролния панел и осигурява правилно свързване на кабелите при извършване на монтаж и поддръжка.

[KW 160 ÷ 2300] схема

РАБОТНИ КРИВИ:

[KW 160 ÷ 2300] схема[KW 160 ÷ 2300] схема