ГАЗОВА ГОРЕЛКА NOVANTA-CINQUECENTO [KW 480 ÷ 8000]

Газова горелка NOVANTA-CINQUECENTO [KW 480 ÷ 8000]

  • Всички горелки са произведени в съответствие с директива 90/396/СЕЕ за газ.
  • Тези горелки включват серията NOVANTA (до 4100 kW) и серията CINQUECENTO (до 8000 kW).

Газова горелка NOVANTA-CINQUECENTO [KW 480 ÷ 8000]

Корпусът на моноблочните горелки е направен от лят алуминий,с фланец,позволяващ монтаж към различни генератори за отопление. Тези горелки с възможност за прогресивна или модулираща работа, са със специална форма на горивната глава,осигуряваща висока ефективност и ниско ниво на вредни емисии.
Електрическият сервомотор чрез лента с променлив регулируем профил,въздейства както на газовата,така и на въздушната клапа,за да се постигнат най-добри резултати при горенето.

Лицевата част на контролния панел е отпечатана като диаграма със съответни лампи за показване последователността в работата нa горелката.Въпреки значителните им размери, тази серия горелки позволява всички стандартни операции по поддръжката да се извършват само от един човек.

[KW 480 ÷ 8000] схема

РАБОТНИ КРИВИ:

[KW 480 ÷ 8000] схема[KW 480 ÷ 8000] схема