ГАЗОВА ГОРЕЛКА IDEA LOW NOX [KW 60 ÷ 490]

Газова горелка IDEA LOW NOX [KW 60 ÷ 490]

  • Общоприето е, че за този тип горивна камера е по-трудно да се постигнат ниски стойности на емисиите нитроген оксид (NOx).

Газова горелка IDEA LOW NOX [KW 60 ÷ 490]

Целта на изследователския проект е да се разработи гама от горелки с ниско въздействие върху околната среда, оборудвани със специална горивна глава, което позволява отделяне на емисии, съответстващи на най-ниските стойности, изисквани от европейските директиви.

По време на проучването и разработването на горивната глава имахме една цел: да създадем и произведем обикновен продукт с максимална оперативна ефективност по време на работа с котли с реверсивна камера.

В котлите с реверсивна камера е необходимо да се използва специална горивна глава, за да се осигури постепенното разпростиране на пламъка по цялата дължина на горивната камера.
Това е постигнато чрез подходящ контрол на скоростта и посоката на въздушния поток.
Горелките с горивна глава с ниски емисии също така изискват прецизен контрол на въздушния поток, за да се оптимизира сместа от въздуха за горене и горивото.
Тези горелки включват всички изброени по-горе параметри, в резултат на серия от продукти, които предлагат това, което ние вярваме, че е най-ниското възможно ниво на вредните Nox емисии.

LOW NOX [KW 60 ÷ 490] схема

РАБОТНИ КРИВИ:

LOW NOX [KW 60 ÷ 490] схемаLOW NOX [KW 60 ÷ 490] схема