ГАЗОВА ГОРЕЛКА IDEA [KW 65 ÷ 570]

Газова горелка IDEA [KW 65 ÷ 570]

  • Най-мощните от серията IDEA.
  • Удобна за употреба.
  • Подходящи за работа на котли с високо налягане в горивната камера.

Газова горелка IDEA [KW 65 ÷ 570]

С горелките от новата линия IDEA CIB UNIGAS представя на пазара новата концепция за модерни, функционални горелки за малки и средни котли. Тези горелки, които са най-мощните от серията IDEA са особено подходящи за работа на котли с високо налягане в горивната камера.

NG350 и NG400 са снабдени с подходяща “ модулна” горивна тръба,позволяваща лесно удължаване при нужда.
Серията IDEA е краен резултат от големи инвестиции в изследвания и нови технологии. Като пример този нов разред от горелки е осигурен с линеарна и пропорционална система за подаване на газ и въздух, за да се осигури спокойно и непрекъснато горене.

Горелката, във всичките си разновидности, е удобна за употреба. Има изводи, които могат да се свързват лесно към захранващата линия, всички механични части са монтирани към табло, което лесно би могло да бъде свалено при извършване на поддръжка.
Главата може да бъде настройвана чрез градуиран винт. Газовият тракт може да бъде монтиран както отляво, така и отдясно.

IDEA gorelka shema

РАБОТНИ КРИВИ: