Kronospan, Велико Търново

Осушаване огнеупорна зидария в парен котел, циклон и маслогреен котел.