КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ?


Индустриални горивни системи

Изпарителни инсталации с пропан бутан

Инфрачервено радиантно отопление на индустриални халета

Изграждане и ремонт на котелни помещения - пара и вода

Газово технологично оборудване

Изграждане на тръбопроводи от всички категории за газ, вода, въздух, пара

ОВК Инсталации

Енергийна ефективност

Работим с компании като:


 • VIR, Italy
 • Unigas, Italy
 • Boldrin Srl, Italy
 • Mita S.r.l. Italy
 • CMT S.r.l., Italy
 • Unitech S.r.l, Italy
 • GOGAS, Germany
 • OEG, Germany
 • TBS GmbH, Germany
 • Prodoos, Greece
 • RVR, Ireland.

“КЛАС БОЙЧЕВ” ЕООД


“КЛАС БОЙЧЕВ” ЕООД Стара Загора е основана през 1994 г. от създаването дейността на фирмата е изграждане, преустройство и поддръжка на тръбопроводи за газ, вода, пара, въздух, газови, отоплителни и технологични инсталации и съоръжения, изработване на метални конструкции.

По-късно дейността се разшири в посока извършване на ремонти на котелни помещения и сгради, както и строителството на нови.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ


 • Наши клиенти са компании като „Нестле” АД, София; „Метро Cash & Carry“; Либхер, Пловдив; Пилко ЕООД, Разград; Престиж АД, Велико Търново; Фуражи Росица АД, Павликени; Палфингер Продукционтехникс България ЕООД и много други.
 • “КЛАС БОЙЧЕВ” ЕООД е изградила или реновирала повече от 600 индустриални обекта, хотели и училищни сгради.