Прогрес АД, Стара Загора

Монтаж на котел и газоснабдяване на котелна инсталация в административна сграда.