ПГЕ „Джон Атанасов“, Ст. Загора

Подмяна на котел в котелно помещение.