Палфингер ЕООД, гр. Червен бряг

Газификация и отопление с инфрачервени излъчватели на работни халета.