Оранжерия с.Арнаутито

Котелна централа на пелети 4MW.