„Оранжерии Гимел”, гр. София

Представяме Ви нашия реализиран проект за „Оранжерии Гимел”, гр. София. Реконструкция на сгради и монтаж на площадкови мрежи и съоръжения – когенератори, КТП-та, помпена станция  и резервоари за вода. Изграждане на котелна централа. Монтаж на предпазна  арматура към котлите.