ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Димитровград

Представяме Ви нашия реализиран проект за ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Димитровград.