НОИ Велико Търново

Представяме Ви нашия реализиран проект за НОИ Велико Търново. Проектът се отнася за вътрешна газова инсталация за природен газ и  два броя водогрейни котли. Котлите се  използват  за топлоизточници на водните отоплителни инсталации (ВОИ).