Нестле България АД, гр. София

Проектиране и изграждане на парова централа, газификация.