„Марица Олио” АД

Представяме Ви нашия реализиран проект за „Марица Олио” АД. Изграждане на котелна централа, с котел MAWERA( VIЕSSMANN). Паропроизводство 13 т/ч, 12 bar. Гориво –  пелети или слънчогледови люспи. Монтаж на економайзер, електрофилтър, филтър, омекотителна, деаератор, комин, метални конструкции. Изолации на тръбопроводи и съоръжения  в цех. Екстракция и Пресоване. Климатизация на производствени и битови помещения.