Част от изградените от нас проекти


„Марица Олио” АД

Представяме Ви нашия реализиран проект за „Марица Олио” АД. Изграждане на котелна централа, с котел MAWERA( VIЕSSMANN). Паропроизводство 13 т/ч, 12…

Повече


„Ленокс Груп” ООД

Представяме Ви нашия реализиран проект за „Ленокс Груп” ООД. Газоснабдяване на цех за екструзия на алуминий, пещ  за подгряване, пещ за…

Повече


„Оранжерии Гимел”, гр. София

Представяме Ви нашия реализиран проект за „Оранжерии Гимел”, гр. София. Реконструкция на сгради и монтаж на площадкови мрежи и съоръжения –…

Повече


Легия АД, гр. Раковски

Представяме Ви нашия реализиран проект за Легия АД, гр. Раковски. Проектът се отнася до промишлена газова инсталация за природен газ и…

Повече

БНР РРС Стара Загора

Представяме Ви нашия реализиран проект за БНР РРС Стара Загора. За тях изградихме нова котелна централа за отопление.

Повече

НОИ Велико Търново

Представяме Ви нашия реализиран проект за НОИ Велико Търново. Проектът се отнася за вътрешна газова инсталация за природен газ и  два…

Повече