Вентилни станции към хладилна камера на обект:“Хладилен център за хранителни продукти“- Етапи І и ІІ. Промяна по чл. 154 от ЗУТ на „Цех за тестени изделия“ град Ямбол- промишлена зона