Разширено търсене

Обекти

Обекти

.

 

 

Реализирани проекти

Снимки
1. НОИ Велико Търново

 

 

 

Проектът се отнася за вътрешна газова инсталация за природен газ и  два броя водогрейни котли. Котлите се  използват  за топлоизточници на водните отоплителни инсталации (ВОИ).

 Noi Veliko Turnovo
2. БНР РРС СТ. Загора

 

 

 

Изграждане на нова котелна централа за отопление на Радио Ст. Загора

 
3. Легия  АД гр. Раковски

 

 

 

Проектът се отнася до промишлена газова инсталация за природен газ и в частност до площадкови газопроводи и вътрешни газови инсталации за захранване парен котел 4000kg/h и котелно – Адм.сграда 150kW. Изграждане на вътрешни газови инсталации за локално отопление с инфрачервени тъмни излъчватели в част от две сгради в предприятието

 Legiq Racovski
4. „Оранжерии Гимел” София

 

 

 

Реконструкция на сгради и монтаж на площадкови  мрежи и съоръжения – когенератори, КТП-та, помпена станция  и резервоари за вода. Изграждане на котелна централа. Монтаж на предпазна  арматура към котлите.

 gimel 2
5. „Ленокс Груп ”  ООД

 

 

 

Газоснабдяване на цех за екструзия на алуминий, пещ  за подгряване, пещ за стареене  , бояджийска камера. Изграждане на : комини за отвеждане на изгорели газове – 2 бр, комини за отвеждане на топли газове – 2 бр, изолация. Обезшумяване на бояджийска камера.

 Lenoks
6.

„Марица Олио” АД Пазарджик

 

 

 

Изграждане на котелна централа, с котел MAWERA( VIЕSSMANN) .Паропроизводство 13 т/ч, 12 bar. Гориво -  пелети или слънчогледови люспи. Монтаж на eкономайзер , електрофилтър, филтър,омекотителна, деаератор, комин, метални конструкции. Изолации на тръбопроводи и съоръжения  в цех Екстракция и Пресоване.Климатизация на производствени и битови помещения

 Marica Olio Izolacii
7.

ЦДГ № 5

      Монтаж на котел и газоснабдяване на котелна инсталация при ЦДГ № 5. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на вентилационни системи към сектор „кухня”

Изграждане на отоплителна инсталация , газоснабдяване и направа на котелна инсталация на Общностен център за соц. подкрепа Ст. Загора

 
 8.

Община Ст. Загора

 

 

 

Подмяна на котел в котелно помещение  ДДЛРГ „Теофано Попова" Ст. Загора

 
9.

Централен градски пазар, Ст. Загора

      Газова инсталация с газови конвектори  за отопление на общински пазар.Монтаж на въздуховодите и вентилаторите за общообменната смукателна и нагнетателна вентилация.  pazara 5
 10

 ОДЗ "Райна Княгиня", Димитровград

 

 

 

         
             

Вижте Клас Бойчев - обекти на по-голяма карта